Učtovníctvo – O Firme

Firma Zita Hegedüsová - Manoprint  od roku 1993 je zameraná na poskytovanie  služieb v oblasti vedenia účtovníctva pre malé a stredné firmy, miezd,  personálnej agendy a ďalších ekonomických činností.

Účtovníctvo  sa spracováva prostredníctvom  zakúpenej   licencie  softvéru  od firmy KROS  a.s. Žilina, čím môžeme garantovať spracovanie Vašich údajov  v súlade s novelizovanými zneniami príslušných zákonov Slovenskej republiky.
Účtovníctvo vedieme v súlade so Zákonom o účtovníctve,  Zákonom dani z príjmu,  Zákonom dane z pridanej hodnoty,  Zákonom  o cestovných náhradách,  Zákonníka práce,  Zákonom o správe daní a poplatkov,  Postupov účtovania JU a Postupov účtovania PU.

 

 Našim prvoradým cieľom  je  spokojnosť  klienta  s  našimi službami   k  čomu neodmysliteľne patrí aj  naša flexibilita,  individuálny prístup ku klientovi,  dodržiavanie zákonom stanovených termínov a absolútna diskrétnosť.Ušetrite svoj čas, mzdové náklady na zamestnancov, účtovný software a literatúru  a obráťte sa s dôverou  na nás.

 

 

48.jpg
"Doporučujem Manoprint pre ich rýchlu a kvalitnu prácu."
Vilo Ivanič

Login FormCopyright © 2019 Manoprint. All Rights Reserved.
Built by CommercialNetworks.com