Tlačiareň - Technické informácie

Základné formáty tlačovín na ofsetovú tlač
•    A6 formát  / 105 x 148 mm /
•    A5 formát /  148 x 210 mm /
•    A4 formát /  210 x 297 mm /
•    A3 formát /  297 x 420 mm /
•    A2 formát / 420 x 594 mm /
•    iné formáty je potrebné konzultovať 

Dáta a prenos dát, v prípade ak zákazník si zhotoví grafiku resp. podklad k tlači osobne:
•    prenos dát môže byť formou – email, USB kľúč,  CD, DVD,
     pamäťové karty
•    dodať všetky použité fonty v dokumentoch
•    texty – gramaticky správne /s diakritikou/
•    podklady poslať  resp. dodať vo formáte PDF, CDR 11
•    stránky samostatne bez vyradenia
•    poradie strán za sebou
•    farebný priestor CMYK, RGB - je nutné pretransformovať do
     CMYK
•    spadávky musia mať min. 3mm
•    rozlíšenie obrázkov min. 300 dpi, perovky a texty 1200 dpi
•    orezové značky umiestniť tak, aby nezasahovali do formátu po 
     oreze
•    logá a texty  v krivkách 

14.jpg
"Doporučujem Manoprint pre ich rýchlu a kvalitnu prácu."
Vilo Ivanič

Login FormCopyright © 2019 Manoprint. All Rights Reserved.
Built by CommercialNetworks.com